-11%

Σαμπουάν με κερί 500ml – Sonax

9,00 8,00

Για γρήγορη περιποίηση του αυτοκινήτου κατά το πλύσιμο με το χέρι. Πλύσιμο και προστασία δύο σε ένα. Οι βρωμιές διαλύονται σε βάθος και το χρώμα προστατεύεται από το κερί.

Availability: Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες Κωδικός προϊόντος: 313200 Κατηγορίες: , , , ,
  • Περιγραφή
  • Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Περιγραφή

Προειδοποιητική λέξη Προσοχή
∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
∆ηλώσεις προφυλάξεων

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
P280 Να φοράτε µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά.
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να
ξεπλένετε
.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Απορρίψτε τα περιεχόµενα /δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/
διεθνείς κανονισµούς.
P337+P313
P501

 

Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά µε τα απορρυπαντικά / Επισήµανση του περιεχοµένου
µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες >5 – <15%
κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες < 5%
αρωµατικές ουσίες, μεθυλισοθειαζολινόνη, βενζιλισοθειαζολινόνη, νάτριο πυριθειόνης

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Weight 0.500 kg
Dimensions 5 × 4 × 20 cm